KIRKLARELİ VİZE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet Erez İlkokulu 2. Kantin İhale Duyurusu

Adalet Erez İlkokulu 2. Kantin İhale Duyurusu

T.C

VİZE KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 35 / (A) VE (D) İLE 51 / (G) MADDELERİNE GÖRE KAPALI TEKLİF - PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN KİRAYA VERİLECEK KANTİN YERLERİ İLE İLGİLİTİP İDARİ ŞARTNAME

 

 

 

İLAN METNİ

 

Sıra No

Okulun Adı

İhale Edilecek Yer

Kantin M2

Muhammen Bedel (Yıllık) 9 ay üzerinden

Geçici Teminat Oranı (%3)

1

Adalet Erez İlkokulu

Kantin

54

3.150,00 TL

94,50 TL

 

 

1-İhale konusuna ilişkin bilgiler;

 

   İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adalet Erez İlkokulu Kantin Kiralanması işi ihalesi.

b) Miktarı ve Türü : 1 Adet İlkokul (Adalet Erez İlkokulu)

2- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati;31/01/2017  – 11:00

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası – Devlet Mahallesi Orman Caddesi No:1 Vize / KIRKLARELİ

 

b) İhalenin yapılacağı adres : Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası – Devlet Mahallesi Orman Caddesi No:1 Vize / KIRKLARELİ

 

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 31/01/2017

 

d) İhale (son teklif verme) saati: 11:00

 

e) İhale komisyonunun toplantı yeri: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

 

3- İhaleye ait şartname İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünden görülebilir ve temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri ;

a-) Kanuni İkametgâh Belgesi.

b-) Nüfus Kayıt Örneği veya Önlü Arkalı çekilmiş Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c-) Son 1 (Bir) Ay içerisinde alınmışCumhuriyet Savcılığı Sabıka Kaydı, Aslı

d-) Geçici teminatın Vize Mal Müdürlüğü´ne yatırıldığına dair dekont ( muhammen aylık bedelin 9 ay çarpımı sonucunda çıkan bedelin %3’ ünden az olmamak şartıyla geçici teminat yatırılacaktır.)

e-) En son mezun olduğu Okul Diploması, (Aslı idarece görülmüş olacak)

f-) Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığı ve ihalelerden yasaklı olmadığını gösterir belge (Aslı)

g-) Son üç ay içerisinde alınmış Sağlık Raporu. ( Aslı)

h-) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

ı-) İhale dökümanı alındı belgesi

(Vize Şubesi Ziraat Bankası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7660185-5001 Nolu Kantin Hesabına 50,00 TL yatırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. İhaleye teklif verecek isteklilerin doküman alması zorunludur. Bu belge teklif zarfının içerisinde olacaktır.)  

i-) Noter tasdikli imza beyannamesi ( aslı)

j-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesi gereği ekte verilen Usulüne uygun olarak

hazırlanmışTeklif Mektubu, Aslı

k-) Okul idaresinden alınmış, Okul Kantini Görüldüğüne Dair Yer Gördü Belgesinin, Aslı -

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

l-) Vekaleten ihaleye giriyor ise Noter tasdikli Vekaletname. Ancak “Tip Sözleşme” ‘nin Genel Hükümler Başlıklı hükmün 9. Maddesi gereğince Kantin bizzat Yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin Başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.Bu amaçla Kantini alan ve Vekaleti veren asıl istekli tarafından Ek-2 sözleşme yapılacaktır.

m-) İhaleye gerçek kişi şahıslar katılabilir. Şirketler, Vakıflar vb. katılamaz. İhaleye müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Keyfi olarak ilan edilir. 30/01/2017

 

 

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KIRKLARELİ - 0 288 318 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.